حناچی در گزارش ۴۸ ماه فعالیت دوره پنجم مدیریت شهری تشریح کرد از ایجاد انضباط در ساخت و ساز تا پایدارسازی مالیه شهری در سند تحویل و تحول شهرداری تهران

حناچی شهردار تهران

شهرداری تهران از دید شهروندان سالهاست با چالش های بزرگی همچون آلودگی هوا و مشکلات توسعه حمل و نقل عمومی روبروست، چالش هایی که در دوره پنجم مدیریت شهری با تحریم ها و شیوع کرونا ویروس همراه شد و علی رغم تلاش ها در این حوزه‌ها باز هم با مشکلات بیشتری روبه رو شدند. حناچی در پایان دوره پنجم مدیریت شهری تهران در گفت‌وگویی با ایسنا گزارش تحویل و تحول شهرداری در ۴۸ ماه فعالیت مدیریت شهری را تشریح و به اقدامات شهرداری در حوزه‌های مختلف پرداخته است.

به گزارش ایسنا، شـهرداری تهران در دوره اخیر مدیریت شــهری با شــعار تهران، شــهری برای همه، علیرغم مواجهه با چالشهایی همچون تشـدید تحریم‌های ظالمانه غرب، نوسانات شدید نرخ ارز و بروز تورم بی ســابقه، افزایش قابل توجه قیمت زمین و مصــالح ســاختمانی و رکود بخش ســاختمان، شــیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های مترتب بر آن و …، با برنامه‌ریزی متناسـب با شـرایط و ساماندهی اقدامات در راستای کاهش آثار منفی تغییرات محیطی، توانسـته است اقدامات قابل توجهی را در ایجاد انضباط ساخت و ساز و بهسازی کالبدی، ارتقای عدالت توزیعی و کاهش فاصله شمال و جنوب، توسعه زیرساختهای شهری، حمل و نقل عمومی و تسهیل ترافیک، پایدارسازی مالیه شـهری، ارتقاء کارایی سـازمانی، توسـعه مشارکتهای اجتماعی و رضایت شهروندی، ارتقاء ایمنی و محیط زیست پایدار، حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی شـهر و هوشـمندسازی و شفافیت به انجام رساند.

پیروز حناچی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح سند تحویل و تحول مدیریت شهری گفت: ایجاد انضـباط در سـاخت و سـاز با هدف بازگشـت به مسیر طرح جامع، به عنوان مهمترین سند بالادستی و جلوگیری از فروش ظرفیت‌های زیسـتی شـهر مهمترین محور اقدامات انجام شـده در این دوره بوده که اقداماتی همچون هوشمندسازی کامل فرآیندهای شهرسازی و جلوگیری از اعمال سلیقه در ضوابط صدور پروانه، کاهش ۶۴ درصدی متراژ پروانه های صادره مسکونی از ۱۸۱ به ۶۶ میلیون مترمربع و کاهش ۷۰ درصدی زیربنای پروانه‌های تجاری صادره از ۵.۳ به ۱.۷ میلیون مترمربع، کاهش ۶۳ درصدی تخلفات تعداد پروانه های مسکونی مغایر با دستور نقشه و کاهش ۷۴ درصدی مجموع طبقات مازاد در پروانه های مسکونی مغایر و کاهش ۸۷ درصدی بلندمرتبه سازی از ۵۶۷ فقره به ۷۰ فقره که بخش عمده‌ای از آن نیز مربوط به توافقات دوره قبل بوده، انجام شده است.

وی افزود: نوسازی میانگین ۱.۶ میلیون مترمربع سالانه (زیربنا) از بافتهای فرسوده شهری مجموعا ۱۴۳۴۷ پلاک طی سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹، آزادسازی ۱۲۲ هزارمترمربع از فضاهای کارگاهی و تبدیل ۱۱۴ هزار مترمربع از آن به فضای سبز شهری، توسعه فضاهای عمومی شهر از طریق احداث میدانگاه‌ها از جمله میدانگاه‌های هفت تیر به مساحت ۷۹۰۰ مترمربع، امیرکبیر به مساحت ۸۴۰۰ مترمربع و اجرای میدانگاه‌های دولاب، بریانک، دریافت و خورشید به مساحت ۳۲.۸ هزار مترمربع، آزادسازی ۱۳۹۴ هکتار از اراضی حریم، توسعه کمربند سبز تهران از ۴۰۱۳۲ هکتار به ۴۳۸۵۲ هکتار و اجرای ۶ طرح بازآفرینی شهری از جمله فضای فوقانی تونل راه آهن تهران-تبریز به مساحت ۲.۲۳۱ هکتار تحت عنوان باغ راه حضرت فاطمه، کارخانه سیمان ری به مساحت ۹ هکتار در همین دوره محقق شده است.

وی ادامه داد: در حوزه ارتقاء عدالت توزیعی نیز کاهش فاصـله شـمال و جنوب از طریق افزایش هزینه کرد در مناطق جنوبی، اجرای پروژه‌های توسعه محلی با اولویت مناطق کمتر برخودار و نیمه برخوردار، مناسـب سـازی شـهر برای همه اقشـار و توسـعه دسترسی به حمل و نقل عمومی در دستور کار قرار داشت که در همین راستا تعریف ۲۹۰۷ پروژه توسعه محلی (۸۹ درصد در محلات کمترخوردار و نیمه برخوردار) با اعتباری بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان و اتمام ۷۲۳ مورد از این موارد، توسعه دسترسی به حمل ونقل عمومی با بهره برداری از ۴۰ کیلومتر مسیر مترو و افزایش تعداد ایستگاهها از ۱۰۹ ایستگاه به ۱۳۷ ایستگاه، افزایش ۱۳ درصدی تعداد واگن‌های بهره‌برداری شده، ارتقاء نسبت محلات برخوردار از میادین و بازارها را از ۵۷ به ۶۴ درصد، تمام مناسب سازی ۴۰۰ هکتار بوستان و آغاز عملیات مناسب سازی ۱۷۸ هکتار بوستان دیگر و مناسب سازی ۱۱۵ بازار (معادل ۵,۴۳ درصد) و احداث ۲۶۱ کیلومتر پیاده رو مناسب سازی شده انجام شده است.

توسعه زیرساختی و تسهیل ترافیکی از اولویت های دوره پنجم مدیریت شهری

 

شهردار سابق تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه در حوزه توسعه زیرساختی و تسهیل ترافیکی نیز اولویت توسـعه حمل ونقل ریلی به بزرگراهی و رفع مشـکلات ترافیکی از طریق توسـعه شبکه حمل ونقلی از مهمترین اقدامات این دوره مدیریت شهری بوده است، گفت: افزایش ۳.۷ برابری هزینه صورت گرفته در توسعه شبکه مترو به نسبت توسعه شبکه بزرگراهی، بازبینی و طراحی خطوط جدید متروی تهران (خط ۸ تا ۱۱)، افزایش ۲۸.۵ درصدی تعداد اعزام قطار و افزایش ۳۳ درصدی ظرفیت روزانه حمل و نقل ریلی به ۲.۸ میلیون نفر و اتمام ۳۱ پروژه بزرگراهی و زیرساختهای شهری ناتمام به طول ۲۹ کیلومتر انجام شده است.

وی افزود: با وجود کاهش ۴۲ درصدی منابع در اختیار این دوره مدیریت شهری نسبت به دوره گذشته (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) و علیرغم بدهی قابل توجه به جا مانده از سـنوات گذشته، تأمین منابع از روشهای پایدار، حفاظت از املاک و اراضی مدیریت شـهری و ساماندهی وضعیت نابسامان مالیه شهری از مهمترین اقدامات این دوره بوده که کاهش سهم استقراض در بودجه از ۲۲ درصد به ۴ درصد در سال ۱۳۹۹، کاهش ۵۲ درصدی درآمد عوارض بر مازاد تراکم (به ثابت سال ۱۳۹۵)، کاهش درآمد ناشی از تغییر کاربری و صفر شدن آن برای نخستین بار در سال ۱۳۹۹، کاهش حدود ۳۷ درصدی هزینه های اداره شهر و بازپرداخت ۹.۷ هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از تسهیلات بانکی و سود و جرایم آن در دوره فعلی، بیش از دو برابر اصل مبلغ تسهیلات دریافتی (۴ هزار میلیارد تومان) بوده است.

حناچی ادامه داد: در راستای سیاست این دوره جدید مدیریت شهری مبنی بر حفاظت از دارایی های غیرمنقول و افزایش ذخایر مستغلات، شهرداری تهران موفق گردیده است. از منظر وسعت، مساحت املاک تملک شده به واگذار شده تقریباً ۱۴ برابر بوده است. در شهریور ماه ۱۳۹۶ ،آمار اولیه تعداد املاک شهرداری تهران که در اختیار غیر قرار داشت، ۶۷۴ فقره شامل ۱۶۶ فقره در اختیار اشخاص حقوقی و ۵۰۸ فقره در اختیار اشخاص حقیقی اعلام شده بود که با تصویب طرح” الزام شهرداری تهران به ساماندهی واگذاری حق بهره‌برداری املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری تهران به اشخاص حقیقی، حقوقی و مؤسسات عمومی غیردولتی و مصوبه اصلاحی مربوطه تدقیق “در دستور کار قرار گرفت. بر این مبنا با تشکیل کارگروهی برای شناسایی املاک مذکور تا بهار۱۴۰۰ ، لیست املاک در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی، مؤسسات و نهادها به تعداد ۲۶۶۲ ملک استخراج شد. تعیین تکلیف ۲۶۶۲ ملک در اختیار غیر و ضابطه مند نمودن واگذاری املاک از طریق اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر برای واگذاری دو فقره ملک برای نخستین بار نیز انجام شد.

بدهی‌های مدیریت شهری در دوره پنجم

 

وی با بیان اینکه بدهی‌های مدیریت شهری در دوره پنجم نیز در ۳ سرفصل بدهی بابت اوراق مشارکت، بدهی به پیمانکاران مناطق، سازمانها و شرکتها و بدهی بانکی و مانده تسهیلات، قابل بررسی است، در تشریح این بدهی ها گفت: در این دوره تلاش شده است در راستای تأمین مالی پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، از ظرفیت تأمین منابع مالی و بازپرداخت اصل و سود آن با مشارکت دولت (۵۰ درصد دولت- ۵۰ درصد شهرداری) طبق بند “د” تبصره ۵ بودجه کل کشور استفاده شود. فعال نمودن این ظرفیت از دو جهت دستاوردی قابل توجه برای شهرداری تهران است؛ نخست آنکه در قالب بودجه عمومی کشور، دولت را وادار به ادای سهم خود از توسعه شهر می‌نماید و همچنین بار مالی آن برای شهرداری تهران به اندازه نیمی از اصل و سود تعلق گرفته است که این خود به معنی یارانه حدوداً ۵۰ درصدی از اصل مبلغ تأمین مالی شده برای شهرداری تهران است.

شهردار سابق تهران افزود: مانده بدهی شهرداری تهران از بابت انتشار اوراق مشارکت تا ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۹ برابر با ۲.۴۶۵ هزار میلیارد تومان شامل ۲.۱۳ هزار میلیارد تومان اصل سهم شهرداری، ۳۳۷ میلیارد تومان سود و کارمزد سهم شهرداری است. همچنین سه مجوز انتشار مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت اسلامی از بانک مرکزی، مجوز انتشار مبلغ ۱.۸۵۰  میلیارد تومان اوراق مشارکت اسلامی از بانک مرکزی و موافقت اولیه جهت انتشار مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت اسلامی از بانک مرکزی اخذ شده است.

وی ادامه داد: در حوزه بدهی به پیمانکاران، شهرداری تهران تا پایان سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۷.۵ هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران مناطق ۲۲ گانه داشته است. این مبلغ در شهریورماه ۱۳۹۶ و آغاز دوره جدید مدیریت شهری، بالغ بر ۹.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین بر اساس آخرین گزارش موجود تا انتهای آذرماه ۱۳۹۹، مانده بدهی شهرداری تهران به پیمانکاران سازمانها و شرکتها بالغ بر ۴.۴ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به شهریورماه ۱۳۹۶ حدود ۲.۱ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

حناچی تاکید کرد: در حوزه بدهی بانکی و مانده تسهیلات نیز بدهی شهرداری تهران به بانکها شامل اصل تسهیلات دریافتی، سود و جرایم تعلق گرفته به آن تا پایان سال ۱۳۹۹ برابر با ۵۰.۶۸۳ هزار میلیارد تومان است. تا پایان شهریور ۱۳۹۶ شهرداری تهران بابت تسهیلات اخذ شده، در مجموع ۱۹.۴۰۸ هزار میلیارد تومان بدهکار بوده است که از این میزان ۷۷.۳۸۰ هزار میلیارد ریال مربوط به اصل و سود و جرایم مانده وام های سالهای قبل ۱۳۹۳، معادل ۹۲.۹۰۰ هزار میلیارد ریال مربوط به اصل تسهیلات دریافتی در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا شهریورماه ۱۳۹۶ ،معادل ۸۱.۵۰۰ هزار میلیارد ریال مربوط به سود و جرایم وامهای فوق بوده که با باز پرداخت ۵۷.۷۰۰ میلیارد ریال طی سالهای۱۳۹۳ تا شهریورماه ۱۳۹۶، مانده تسهیلات معادل ۱۹.۴۸۰ هزار میلیارد تومان حاصل شده است. در حقیقت در دوره جدید مدیریت شهری در مجموع ۴۰.۲۸۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت و ۹۶.۹۲۰ میلیارد ریال از بابت اصل، سود و جرایم مجموع وامهای بر ذمه شهرداری تهران باز پرداخت شده است.

در حوزه ارتقاء کارایی سازمانی چابک سـازی سـازمانی، ارتقاء کیفی نیروی انسانی، اصلاح ساختاری بودجه و استقرار نظام ارزیابی عملکرد از مهمترین اقدامات مدیریت شـهری در این دوره بوده که شهردار سابق تهران در تشریح دستاورهای این حوزه به افزایش سهم جوانان و بانوان از پستهای مدیریتی به ۳۳ درصد، افزایش ۲ برابری نیروی انسانی با تحصیلات فوق لیسانس و دکتری، جذب نیروی انسانی برای نخستین بار از طریق برگزاری آزمون استخدامی و تعیین پاداش مدیران بر اساس ارزیابی عملکرد برای نخستین بار را در بر داشته است، اشاره کرد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت شــهروندان و ســازمانهای مردم نهاد در اداره شــهر، ســاماندهی آســیب های اجتماعی و برگزاری جشــن های مناســبتی با هدف افزایش نشــاط جامعه از مهمترین اقدامات صــورت گرفته بوده که در این راستا برگزاری انتخابات شورایاریها بصورت الکترونیک در سال ۱۳۹۸ با شرکت ۵۰۳۲۰۲ نفر، برگزاری ۴۶ پویش متمرکز و ۳۰۰ پویش در سطح مناطق ۲۲ گانه، شبانه روزی کردن خدمات در تمامی گرمخانه ها و ارائه خدمات به حدود ۹۶ هزار نفر و برگزاری کمپین سوگ و ارسال بسته های تسلیت برای خانواده ۱۸۰۰۰نفر از متوفیان تهرانی در سال ۹۹ انجام شده است.

شهردار سابق تهران ادامه داد: در حوزه ایمنی و محیط زیست نیز افزایش تاب آوری شــهری، توســعه حمل ونقل پاک و انســان محور و ارتقاء محیط زیســت شــهری از مهمترین رئوس عملکردی شهرداری تهران بوده که در این راستا نیز افزایش طول مسیرهای دوچرخه سواری از ۵۰ به ۲۴۶ کیلومتر، افزایش ۴ برابری سهم اتوبوسهای دارای استاندارد یورو ۴ به ۱۳ درصد، نوسازی بالغ بر ۱۳ هزار دستگاه تاکسی فرسوده و احداث ۷۶ بوستان به مساحت ۱۵۴.۳ هکتار انجام شده است.

حناچی تاکید کرد: در حوزه حفاظت از میراث طبیعی و تاریخی شهر نیز به عنوان مهمترین عنصـر هویت ایرانی-اسلامی شهر حفاظت و احیاء این میراث از محوری‌ترین برنامه های مدیریت شهر تهران در این دوره بوده که دستاوردهای شامل اتمام ۱۱ پروژه احداث و بازسازی ساختمان و محوطه ابنیه تاریخی به مساحت ۱۲۰ هزار مترمربع و آغاز عمیات اجرایی ۲۲ پروژه به مساحت ۱۶۰ هزار مترمربع، انعقاد تفاهم نامه با وزارت جهادکشاورزی و واگذاری بهره برداری از ۲۲ هزارهکتار منابع طبیعی، کاهش ۹۵ درصدی صدور پروانه در باغات و افزایش ۲۰ درصدی طول قنوات ساماندهی شده و افزایش ۲۰ درصدی مساحت فضای سبز تحت پوشش شبکه آبرسانی به میزان ۱۵۸۵ هکتار را به همراه داشته است.

 

مقابله با فساد با بهره‌گیری از فناوری های نوین

وی تصریح کرد: شــهرداری تهران در این دوره مدیریت شــهری تلاش نموده اســت با بهره‌گیری از فناوری های نوین، علاوه بر ارتقاء کیفیت خدمات، با فساد اداری مقابله نماید که در همین راستا تدوین سند برنامه و مدل بومی تهران هوشمند و تشکیل شورای راهبردی تهران هوشمند به عنوان مرجع سیاستگذاری و راهبری این برنامه، راه‌اندازی سامانه تهران من و اتصال آن به بیش از ۲۰ سامانه و پایگاه داده ملی و داخلی با هدف یکپارچه سازی درگاه ارائه خدمات به شهروندان با بیش از ۳ میلیون کاربر، راه اندازی سامانه شفافیت در ۱۲ محور و انتشار برخط جزئیات قراردادهای متوسط و بزرگ، اطلاعات حقوقی مدیران، طرح ترافیک، اطلاعات پروژه‌های شهری، اطلاعات پروانه‌های صادره و اصلاح ۳۲ فرآیند محمل فساد در شهرداری تهران را عملیاتی کرده است.

اقدامات شهرداری تهران در حوزه اجتماعی

شهردار سابق تهران در بخش دیگری از صحبت های خود به تشریح اقدامات شهرداری تهران در حوزه اجتماعی پرداخت و گفت: شهرداری تهران در اغلب مناسبت های ملی- مذهبی در طول سال برنامه هایی در سطح مساجد و اماکن مذهبی شهر تهران، اماکن عمومی و ادارات شهرداری تهران با هدف تعالی فرهنگی و معنوی شهروندان، تقویت نشاط معنوی و ترویج سبک زندگی اسلامی در راه نیل به شهر انسان محور با شاخصه های شهر اسلامی-ایرانی برگزار کرده است.

وی افزود: در این حوزه اقداماتی از قبیل اعتبار تعمیر و تجهیز مساجد واماکن دینی، برگزاری مراسم در مناسبت‌های ملی و مذهبی در مساجد و اماکن مذهبی، برگزاری طرحهای فرهنگی در فضای مجازی، برگزاری نمایش سنتی در فضای مجازی به صورت زنده، اقامه نماز جماعت روز طبیعت در بوستانهای شهر تهران، برگزاری نماز جماعت در اماکن عمومی و ادارات شهرداری تهران، تهیه، تولید و توزیع محصولات فرهنگی، طرح مسجد محله من و نقشه راه  در دیدار شهردار تهران با مراجع عظام تقلید انجام شده است.

 

توجه به افزایش پایداری اجتماعی و فرهنگی و تقویت جامعه پرداز در شهر تهران

حناچی تاکید کرد: در این دوره مدیریت شهری، یک هدف کلان با عنوان افزایش پایداری اجتماعی و فرهنگی و تقویت جامعه پرداز در شهر تهران مورد توجه قرار گرفت و تلاش شد تا همه امور در راستای این امر سامان یابند. بر اساس این هدف، راهبردهای معاونت امور اجتماعی و فرهنگی به شرح ؛ بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی شهر تهران و افزایش مشارکت اجتماعی، بهبود عملکرد شهرداری تهران از منظر اجتماعی و فرهنگی، کاهش آسیب های اجتماعی ملموس در شهر تهران، ایجاد و تقویت نشاط اجتماعی در شهر تهران، بوده است و در عین حال چند نکته درباره عملکرد این دوره قابل تأمل است  در بیش از نیمی از این زمان، کشور با کرونا درگیر بوده و متاثر از آن فعالیت های اجتماعی با محدودیت همراه شده است. آمارهای قابل استنادی از کارکرد دوره های پیشین در حوزه اجتماعی و فرهنگی در دسترس نبوده که بتوان مقایسه دقیقی انجام داد. همچنین فعالیت های حوزه اجتماعی کمیت پذیر نیستند و لازم است رویکردهای حاکم بر آن ها و شیوه انجام آن با دوره های پیشین مقایسه شود همچنین در این حوزه اقداماتی همچون برگزاری انتخابات شورایاری به صورت الکترونیکی با حضور هزاران شهروند، برگزاری نمایشگاه نقاشی با حضور ۲۳ هزار کودک، برگزاری نمایشگاه عطر سیب، پیشگیری و مقابله با کرونا و شبانه روزی کردن گرم خانه ها و توسعه آنها در شهر تهران انجام شده است.

در انتهای این گزارش مشروح گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران از اینجا قابل دسترسی است.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *