حقوق شهروندان در ساخت و ساز

حقوق شهروندان در ساخت‌وساز

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از دو جنبه حقوق بهره‌برداران ساختمان‌ها و شهروندان را مورد توجه قرار می‌دهد. جنبه…

اساتید

جولیان بیلی

جولیان بیلی استاد حقوق است و سالها در زمینه داوری بین المللی و حقوق ساخت…


دوره های آموزشی