حقوق ساخت و ساز

کتاب های حقوق ساخت و ساز

کتاب حقوق ساخت
david christie llm construction law video

مروری بر دوره حقوق ساخت در دانشگاه رابرت گوردون

در این ویدئو دیوید کریستی در مورد مضامین و محتوای دوره حقوق ساخت (Construction Law) در دانشگاه رابرت گوردون صحبت می کند.

اولین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت

تعامل بسیار زیاد صنعت ساخت و ساز با سایر صنایع در عین حالیکه به عنوان یکی از مزیت های این صنعت مورد توجه می باشد، اما می تواند بالقوه چالش های بسیار زیادی از جمله چالش های حقوقی را ایجاد کند.  متاسفانه در کشور ما، این موضوع تا حد بسیار زیادی مغفول مانده و در عین نیاز بسیار زیاد صنعت ساخت و ساز به حل و فصل چالش های حقوقی این صنعت، توجه خاصی به آن صورت نگرفته است. کنفرانس حاضر با در نظر گرفتن ضرورت های مختلفی مانند توسعه مفهوم حقوق ساخت در کشور، افزایش سطح آگاهی مهندسان از مسئولیت های قضایی خود، آشنایی با آخرین تحولات در حوزه حقوق ساخت و … سعی دارد گامی موثر در توسعه مباحث حقوق ساخت در کشور داشته باشد.