مرجع کامل قوانین و مقررات طرحهای عمرانی جلد اول( مقررات عمومی)

md_e0cdf_731932

 

مرجع کامل قوانین و مقررات طرحهای عمرانی جلد اول( مقررات عمومی) اثر فرشادفر

ویژگی ها
ناشر: نوآور
مولف: محمدعلی فرشادفر
تعداد صفحات: 424
قطع : وزیری
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ : 1393
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: 9786001680564
وضعیت : منتشر شده
ناشر نوآور
کد کتاب 731932
وزن 650 گرم

 

مرجع کامل قوانین و مقررات طرحهای عمرانی جلد اول( مقررات عمومی) اثر فرشادفر

شامل: عملیات بودجه ریزی – قانون برنامه  و بودجه – آئین‌نامه شورای فنی استان‌ها – اعتبارات نملک – دارایی‌های سرمایه‌ای – قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – قانون محاسبات عمومی کشور – آئین‌نامه اموال دولتی – دستورالعمل حق بیمه قرارداد – سازمان حسابرسی – اوراق مشارکت و…


فهرست مطالب

پيشگفتار
طرحهاي عمراني و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394ـ1390)
نمودار گردشي قانون بودجه كل كشور
نمودار سلسله مراتب بودجه در طرحهاي عمراني
طبقه‌بندي عمليات بودجه‌ريزي
الف) امور عمومي
ب) امور دفاعي
ج) امور اجتماعي
د) امور اقتصادي
فصل
برنامه
فعاليت جاري
طرح عمراني
اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي به تفكيك فصول
نمونه‌هايي از برنامه‌هاي زيرمجموعة فصول
طرحهاي عمراني و قانون  برنامه و بودجه
ماده (1) قانون برنامه و بودجه
(تعاريف)
مواد (2) و ( 3) قانون برنامه و بودجه
(شوراي اقتصاد)
ماده (5) قانون برنامه و بودجه
مواد (7 )، (9) و (10) قانون برنامه و بودجه
لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 كل كشور مصوبه شماره 2232 د مورخ 23/11/1358
مواد (11) الي (15) قانون برنامه و بودجه
(بودجه كل كشور)
مواد (17) الي ( 20 ‌) قانون برنامه و بودجه
(بودجه كل كشور)
ماده (21) قانون برنامه و بودجه
(اجراي طرحهاي عمراني)
ماده ‌(22 ) قانون برنامه و بودجه
(اجراي طرحهاي عمراني)
مواد ‌(24) و (25) قانون برنامه و بودجه
(منابع مالي)
مواد ‌( 28) الي (30) قانون برنامه و بودجه
(تعهد و پرداخت اعتبار عمراني)
مصوبه شماره 75128 مورخ 15/2/1353
آيين‌نامه اجرايي تخصيص اعتبار بودجه عمومي دولت
ماده (30) قانون برنامه و بودجه
مواد (31) و (32) قانون برنامه و بودجه
(تعهد و پرداخت اعتبار عمراني)
مواد (34) الي (37) قانون برنامه و بودجه
(نظارت)
گزارش پيشرفت عمليات پروژه‌هاي عمراني ملي
گزارش پيشرفت عمليات پروژه‌هاي عمراني ملي سال
مواد (39) الي (41) قانون برنامه و بودجه
(مقررات مختلف)
مواد (48) و (50) قانون برنامه و بودجه
(مقررات مختلف)
مصوبه شماره 2438 د مورخ 27/11/1358 شوراي انقلاب
لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت
آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروهاي تخصصي
بخش اول ـ كليات
بخش دوم ـ كارگروه برنامه‌ريزي تحول اداري
بخش سوم ـ كارگروه زيربنايي و عمران
بخش چهارم ـ كارگروه آب كشاورزي و منابع طبيعي
بخش پنجم ـ كارگروه صنعت و معدن
بخش ششم ـ كارگروه بهينه‌سازي مصرف سوخت
بخش هفتم ـ كارگروه شهرسازي و معماري
بخش هشتم ـ كارگروه آمايش و محيط زيست
بخش نهم ـ كارگروه گردشگري و ميراث فرهنگي
بخش دهم ـ كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري
بخش يازدهم ـ كارگروه توسعه صادرات
بخش دوازدهم ـ كارگروه پژوهش، آمار و فناوري اطلاعات
بخش سيزدهم ـ كارگروه آموزش و پرورش
بخش چهاردهم ـ كارگروه اجتماعي
بخش پانزدهم ـ كارگروه بهداشت، درمان و تأمين اجتماعي
بخش شانزدهم ـ كارگروه فرهنگ، هنر و تربيت بدني
بخش هفدهم ـ اعضاي كارگروه بانوان و جوانان
بخش هجدهم ـ كارگروه ساماندهي گلزار شهدا در استانها
آيين‌نامه نحوه كار شوراي فني استان
طرحهاي عمراني و لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استانها
طرحهاي عمراني و دستورالعمل‌هاي تكميل فرمهاي موافقتنامه طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
نمودار طبقه‌بندي اقتصادي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرحهاي عمراني)
طبقه‌بندي اقتصادي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
دستورالعمل طبقه‌بندي اقتصادي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
موضوع نظام جديد بودجه‌ريزي مرداد ماه 1381
1- دارايي‌هاي ثابت (110000)
2- موجودي انبار (120000)
3- اقلام گرانبها (130000)
4- دارايي‌هاي توليد نشده (200000)
راهنماي طبقه‌بندي هزينه‌ها (شرح مواد هزينه) (اعتبارات جاري)
آئين‌نامه استانداردهاي اجرائي طرحهاي عمراني
قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور
دستورالعمل نظارت بر اجراي ماده 3 قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
«نظام فني و اجرايي كشور»
آيين‌نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي
طرحهاي عمراني و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (6) و (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (7) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده (22) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده (30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
آيين‌نامه اجرايي ماده (30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»
ماده (32) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده (36) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (41) و (42) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
آيين‌نامه اجرايي ماده (42) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (44)، (45) و (46) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (61) و (63) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (65)، (68) و (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
آيين‌نامه اجرايي ماده (65) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده (77) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (78) و (81) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده (79) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:
ماده (80) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:
آيين‌نامه اجراي ماده (81) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (82)، (83) و (85) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
آيين‌نامه اجرايي بند «الف» تبصره (4) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
مواد (103) و (104) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
قانون تشكيل هيأت‌هاي امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوبه شماره 386/دش مورخ 29/1/1368
قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18/10/1369
مصوبه شماره 32482/ت 23020 هـ مورخ 14/3/1380 موضوع ماده (10) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي
ماده (107) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
طرحهاي عمراني و قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380
«آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1387»
دستورالعمل حسابداري موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1387 ـ
آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشورـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
“آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي”
طرحهاي عمراني و آيين‌نامه اموال دولتي
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور
براي ارجاع اختلافهاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه
لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري
مصوبه شماره 40358/ت 25617 هـ مورخ 20/9/1380 موضوع كاركناني كه در قالب طرحهاي عمراني، مطالعاتي و قراردادهاي خدماتي به صورت خريد خدمت با دستگاه‌ها همكاري مي‌نمايند.
بند «ب» ماده (104) قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345
ماده (87)، (154) و (181) قانون كار
مواد (12) و (19) قانون مدني
طرحهاي عمراني و قانون محاسبات عمومي كشور
ماده (1) قانون محاسبات عمومي كشور
مواد (6) الي (8) قانون محاسبات عمومي كشور
دستورالعمل اجرايي مربوط به ديون بلامحل موضوع ماده (8) محاسبات عمومي كشور
مواد (9) الي (14) قانون محاسبات عمومي كشور
مواد (18) الي (36) قانون محاسبات عمومي كشور
مصوبه شماره 81278/ت مورخ 17/11/1367 موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (36) قانون محاسبات عمومي كشور
مواد (37) الي (39) قانون محاسبات عمومي كشور
(درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار)
ماده (50) قانون محاسبات عمومي كشور
(هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها)
مواد (52) الي (62) قانون محاسبات عمومي كشور
(هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها)
آيين‌نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان‌هاي موضوع ماده (54) قانون محاسبات عمومي كشور
ماده (55) قانون محاسبات عمومي كشور
مواد (56) الي (62) قانون محاسبات عمومي كشور
ماده (63) قانون محاسبات عمومي كشور
(هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها)
مواد (65) و (72) قانون محاسبات عمومي كشور
(هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها)
ماده (74) قانون محاسبات عمومي كشور
(هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها)
آيين‌نامه موضوع ماده (74) قانون محاسبات عمومي كشور
مواد (75) و (76) قانون محاسبات عمومي كشور
مواد (90) الي (94) قانون محاسبات عمومي كشور
(نظارت مالي)
ماده (95) قانون محاسبات عمومي كشور
بخشنامه 15513/59175/53 مورخ 11/5/1368
دستورالعمل تبصره (4) ماده (95) قانون محاسبات كشور
مواد (96) و (97) قانون محاسبات عمومي كشور
(تنظيم حساب و تفريغ بودجه)
دستورالعمل اجرايي ماده (97) قانون محاسبات عمومي كشور
مواد (99) الي (102) قانون محاسبات عمومي كشور
(تنظيم حساب و تفريغ بودجه)
ماده (105) قانون محاسبات عمومي كشور
مواد (106)، (113)، (122) و (124) قانون محاسبات عمومي كشور
طرحهاي عمراني و قانون ديوان محاسبات كشور
مواد (1) الي (7) قانون ديوان محاسبات كشور
مواد (23) الي (26) قانون ديوان محاسبات كشور
مواد (28) الي (37) قانون ديوان محاسبات كشور
ماده (39) قانون ديوان محاسبات كشور
ماده (44) قانون ديوان محاسبات كشور
«طرحهاي عمراني و قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مستثني هستند»
قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات دولت مستثني هستند مصوب 19/11/1364
مصوبه شماره 4130 مورخ 28/2/1365
«آيين‌نامه اجرايي بند «م» قانون نحوه هزينه كردن اعتبارات مصوب 6/11/1364»
دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب)
فصل اول ـ مواد قانوني
فصل دوم ـ طبقه‌بندي قراردادها
فصل سوم ـ نحوه احتساب جرائم قراردادهاي پيمانكاري
فصل چهارم ـ وظايف واگذارندگان كار، پيمانكاران و سازمان تأمين اجتماعي
فصل پنجم ـ فصل حساب قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور و نحوه صدور آن
فصل ششم ـ پيگيري وصول مطالبات و ارسال آمارهاي مربوطه
بخشنامه به وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي
طرحهاي عمراني و سازمان حسابرسي
مواد (6) و (7) اساسنامه سازمان حسابرسي
(موضوع، وظايف و اختيارات)
طرحهاي عمراني و قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
مواد (1)، (2) و (3) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
مواد (7)، (10)، (12) و (13) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
آيين‌نامه اجرايي ماده (12) اصلاحي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، مصوب 1379
آيين‌نامه اجرايي ماده (13) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
طرحهاي عمراني و قانون تفريغ بودجه  سالهاي پس از انقلاب
«طرحهاي عمراني و قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب»
مواد (1 ) و (2) قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب»
ماده (4) و بند «4» قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب»
طرحهاي عمراني و آيين‌نامه مستندسازي  اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي
آيين‌نامه مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي
مواد (128) و (132) قانون محاسبات عمومي كشور
آيين‌نامه افتتاح اعتبار اسناد موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور
رعايت ضوابط فني، حقوقي و قراردادي در پروژه‌هاي عمراني
طرحهاي عمراني و تبصره‌هاي قوانين بودجه سنواتي
تبصره (38) قانون بودجه سال 1352
ضوابط مربوط به تغيير در اعتبار مواد هزينه طرحهاي عمراني
تبصره (59) قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354
تعيين اعتبارات ارزي دستگاه‌هاي اجرايي
تبصره (67) قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354
تأييد پرداخت بهاي خريد زمين از محل اعتبارات مصوب در بودجه عمومي دولت
تبصره (68) قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 موضوع پيشنهاد سازمان برنامه و تأييد شوراي اقتصاد جهت افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي تخصصي از محل تمام يا قسمتي از اعتبارات عمراني كه به صورت وام پرداخت شده است.
تبصره (67) قانون بودجه سال 1355
مشاركت در تنظيم دستورالعمل تبصره (67) قانون بودجه سال 1355 (نظارت مالي)
تبصره (55) قانون بودجه سال 1357
ابلاغ نقل و انتقال اعتبارات جاري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و طرحهاي خاص ناحيه‌اي و طرحهاي منطقه‌اي ناشي از تغيير تقسيمات كشوري به مقامات محلي
تبصره (33) قانون بودجه كل كشور سال 1358
تبصره (40) قانون بودجه سال 1359
تسويه حساب برنامه‌هاي عمراني گذشته تا پايان برنامه چهارم و انجام اقدامات قانوني لازم در زمينه متخلفان از حكم مندرج در تبصره (40) قانون بودجه 1359
بند «ت» تبصره (40) قانون بودجه سال 1359
پيشنهاد ضوابط براي تنظيم و تكميل اسناد ناقص و رفع واخواهي از اسناد واخواهي شده و مميزي برنامه‌هاي عمراني گذشته تا پايان برنامه عمراني چهارم
جلوگيري از اجراي كارها به روش اماني
ضوابط اجرايي كارهاي اماني در طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي استاني
دستورالعمل تنظيم اسناد و مدارك قراردادهاي مهندسان مشاور و پيمان‌هاي پيمانكاران
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
دستورالعمل ارسال اسناد و مدارك پيمان در قالب لوح‌هاي رايانه‌اي
عدم پيش‌بيني وسيله نقليه در اسناد و مدارك پيمان
رسيدگي به صورت وضعيتهاي قطعي از طريق استفاده از كارشناسان دستگاه اجرايي ذيربط
اهداف كمي طرح مبتني بر اهداف كمي برنامه
آيين‌نامه اختصاص شناسه ملي به كليه اشخاص حقوقي ايراني
دستورالعمل اصلاحي تهيه و پيشنهاد لوايح و تصويب‌نامه‌ها و دفاع حقوقي از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران
آيين‌نامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي
منابع و مآخذ

 

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *