دکتر شهریار اسلامی تبار

edb7c2acc74994a55843ac5f72b18bf3

gg

دکتر شهریار اسلامی تبار، دکترای تخصصی حقوق عمومی، سابقه سالها فعالیت در رشته های مختلف حقوقی، از جمله حقوق ساخت و ساز (construction law) را دارا می باشد. او مدرس این رشته در دانشگاه بوده و چندین سال در این حوزه به پژوهش و نگارش مشغول بوده است.

 

سوابق تحصيلي:

1. دكتراي تخصصی حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامي- واحد علوم تحقیقات تهران، 1394

2. دكتراي عمومي دندانپزشكي، دانشگاه شاهد تهران ، 1377

 

مسئولیت های اداری:

1. مشاور وزير و مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و رسيدگي به شكايات و عضو هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري (وزارت راه و شهرسازي) از سال 1387 تاكنون

2. عضو اصلي شوراي حل اختلاف تهران (منصوب از سوي رييس كل دادگستري استان تهران) از سال 1392

3. مشاور معاون بازرسي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور (منصوب از سوي مجلس شوراي اسلامي) سال1392

4. نماينده وزير و مسئول هماهنگي هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري (وزارت راه و ترابري) سال 1390- 1387

4. مشاور معاون وزير در امور طرحها و لوايح معاونت حقوقي و امور مجلس(وزارت بهداشت) سال1387 ـ 1386

5. مشاور معاون وزير و مديريت دفتر اشتغال داخل كشور معاونت اشتغال(وزارت بهداشت) سال 1384 ـ1383

6. معاون دفتر حقوقي و امور مجلس معاونت حقوقي و امور مجلس(وزارت بهداشت) سال 1382 ـ1380

7. سرپرست دفتر طرحها و لوايح معاونت برنامه ريزي، حقوقي و امور مجلس(وزارت بهداشت) سال 1380 ـ 1377

8. كارشناس و مسئول گروه كارشناسي معاونت قضايي و بازرسي (دادگستري استان تهران) سال1377 ـ 1376

 

تالیفات:

1. كتاب حقوق اداري و نظام نوين مديريت عملكرد ـ چاپ اول، انتشارات مجد، سال 1395 (آماده انتشار)

2. كتاب حقوق سلامت ـ چاپ اول، انتشارات مجد، سال 1395 (آماده انتشار)

3. كتاب مجموعه كامل قوانين و مقررات امور پزشكي، دارويي و بهداشتي ـ چاپ اول، انتشارات مجد، سال 1388

4. كتاب نانوتكنولوژي در پزشكي ـ چاپ اول، انتشارات حيان، سال 1387

5. كتاب قتل ترحم‌آميز (اتانازي) ـ چاپ اول، انتشارات مجد، سال 1386

6. كتاب قوانين و مقررات امور دارويي ايران ـ چاپ اول، نشر بنفام، سال1382(چاپ دوم 1387)

7. كتاب بهداشت جوانان ايران ـ چاپ اول، ناشر سازمان ملي جوانان، سال 1382

8. كتاب قوانين و مقررات كيفري امور پزشكي ـ چاپ اول، انتشارات سيميا، سال 1377(چاپ دوم 1378)

 

دروس تدریس شده:

1. مدرس درس “حقوق اداري”، “حقوق اساسي” ،”كليات حقوق”، “حقوق تجارت و حقوق اداری تطبیقی ، براي دانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي ، 1392 تاكنون

2. مدرس درس “مباني علم حقوق”، “حقوق اداري”، “شوراي حل اختلاف” و “آشنايي با تشكيلات قضايي”، براي دانشجويان دوره هاي كارداني، دانشگاه جامع علمي كاربردي، 13910 تاكنون

3. مدرس درس “ارزيابي عملكرد”، براي دانشجويان كارشناسي ارشد بازرسي و نظارت دانشگاه علوم قضايي تهران،1393 تاكنون

4. مدرس درس “حقوق و قوانين داروسازي”، براي دانشجويان دكتراي عمومي و دكتراي تخصصي در دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران،1382 تاكنون

5. مدرس درس “حقوق و قوانين داروسازي”، براي دانشجويان دكتراي تخصصي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی، 1390- 1387

6. مدرس درس “اخلاق و حقوق در دندانپزشكي”، براي دانشجويان دكتراي عمومي و دكتراي تخصصي در دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شاهد،1387تاكنون

7. مدرس درس “آناتومي و فيزيولوزي انسان”، براي دانشجويان دوره هاي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد دانشگاه امام حسين(ع)، 1380- 1377

 

مقالات علمي چاپ شده در نشريه ها و مجلات معتبرعلمي- پژوهشي:

1. اسلامي تبار، شهريار و …، نقش آمبودزمان ها در رسيدگي به موارد تضييع حق سلامت”، فصلنامه علمي – پژوهشي حقوق اداري، پاييز 1394(منتظر چاپ)

2. اسلامي تبار، شهريار، حقوق پزشكي از شماره هاي 1، 2، 3 و 4، فصلنامه نامة علمي- پژوهشي طب و تزكيه از سال 1378 تا 1384؛ شماره هاي: 41- 37

3. اسلامي تبار، شهريار و …، سطح جيوه خون در شير خوران واكسينه شده با واكسن هاي حاوي تيمروسال، فصلنامه علمي – پژوهشي بيماريهاي عفوني و گرمسيري، پاييز 1386؛(38) :20- 17

4. اسلامي تبار، شهريار، “نگاهي اجمالي به تحولات بهداشت جوانان” ، فصلنامه پژوهشي– كاربردي مطالعات جوانان،زمستان 1381 و بهار1382؛(1 و 2) : 188- 172

5- Journal of Pharmacoeconomics & Pharmaceutical Management “The Right to Health on Accessibility to Medicines and Health Services:

A Comparative Study of Iranian Laws and International Documents” ISSN: 2383-4498 Published by: Tehran University

6- Journal of Veterinary Dentistry “Criminal Laws Associated with Cyber-medicine and Telemedicine in Current Law Systems in the World” ISSN: 0898-7564 Published by: American Veterinary Dental Society Vol:03, P:126-132, July2015

7-International Science Index “Criminal Laws Associated with Cyber-Medicine & Telemedicine in Current Law Systems in the World” Law & Forensic Sciences Vol:2, No:10,2015

8- European Journal of Medical Research “Use of Therapeutic Touch in Treatment of Migraine A Pilot Study” Volume 11 Supplement 11 October 2006 ISI Altering ServicesP:112- 113

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *