نظارت ناظران بر تمامی مراحل ساخت و ساز الزامی است

1469955

یک کارشناس ارشد حقوق عمومی گفت: ناظران ساختمانی باید بر تمامی مراحل ساخت و ساز نظارت کنند.

علیرضا صبوری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ناظران ساختمان باید بر تمام مراحل ساخت و ساز نظارت کنند.

وی با اشاره به ماده ۲۱ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، افزود: ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می کند.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: عملیات اجرایی تمامی ساختمان‌های مشمول ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید تحت نظارت ناظر انجام پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: ناظران مکلفند در اجرای تکلیف قانونی موضوع ماده ۲۲ آئین نامه مذکور بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق خصوصیات ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق گواهی کنند.

صبوری با بیان این که ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مراجع صدور پروانه ساختمان ارائه کند، گفت: مراحل اصلی این کار بر اساس آنچه در ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آمده عبارت از پی سازی، اجرای اسکلت، سفت کاری، نازک کاری و پایان کار است.

وی تاکید کرد: هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد کنند باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفتر نمایندگی آن اعلام کنند.

این کارشناس ارشد حقوق عمومی اظهار کرد: تغییرات بعدی مراحل اصلی کار با توجه به نوع ساختمان، توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *