قرارداد خرید سیمان و الزامات قانونی آن

قرارداد خرید سیمان

قرارداد خرید سیمان یکی از انواع قرارداد خرید کالا است که در هنگام معامله سیمان بین طرفین معامله و به عبارت دیگر، بین مشتری و کارخانه انجام می‌شود.

قرارداد خرید سیمان نیز مانند دیگر قراردادها از ارکان اساسی و مهمی تشکیل شده است. سیمان یکی از مصالح مهم در ساخت و ساز است؛ مورد معامله یا همان سیمان در مقابل مبلغ مشخص بین فروشنده و خریدار انتقال داده می‌شود.

فرم قرارداد خرید سیمان از نگاه قانون

برای اینکه نمونه قرارداد خرید و فروش سیمان مورد حمایت قانونی قرار بگیرد؛ باید مطابق قانون مدنی نوشته شود. بنابراین، تمام احکام مرتبط با قرارداد خرید که در قانون مدنی نوشته شده است، باید در این قرارداد رعایت شود. برای مثال اگر در قرارداد ذکر شده است که باید سیمان تیپ 5 به فروشنده تحویل داده شود؛ اما در زمان تحویل، سیمان تیپ 2 به مشتری داده شده باشد؛ خریدار طبق ماده 413 قانون مدنی حق فسخ قرارداد را دارد.

قرارداد خرید سیمان چه نوع قراردادی است؟

قرارداد خرید و فروش سیمان یک قرارداد لازم و معوض است. تعریف هریک از قراردادهای لازم و معوض به‌روشنی در متن قانون آورده شده است. قرارداد لازم قراردادی است که طرفین نمی‌توانند آن را فسخ کنند؛ مگر در مواردی که در قرارداد، برای خود این حق را در یک بند نوشته باشند و هردو طرف نیز آن را امضاء کرده باشند و به دلیل این‌که مورد معامله یک کالا است؛ قرارداد معوض نیز حساب می‌شود. در واقع قرارداد معوض، قراردادی است که شخص در مقابل دریافت ثمن، کالای خود را به دیگری منتقل می‌کند.

شرایط صحت فرم قرارداد خرید سیمان

برای اینکه متن قرارداد صحیح و معتبر باشد؛ باید طرفین قرارداد شرایط ذیل را به‌درستی رعایت کنند. مانند اینکه طرفین هردو باید قصد و رضایت برای معامله داشته باشند. طرفین قرارداد باید اهلیت داشته باشند یعنی توانایی قانونی برای دارا شدن حق داشته باشد. موضوع مورد معامله باید به طور کامل مشخص شود؛ که در اینجا سیمان است. جهت معامله نیز باید مشروعیت داشته باشد؛ به عنوان مثال، یک صاحب کارخانه، برای فرار از پرداخت بدهی خود تمام سیمان‌های موجود در انبار را به دیگری نفروشد. اگر قرارداد هریک از این شرایط را نداشته باشد؛ باطل است و اثر قانونی ندارد.

نحوه نوشتن قرارداد خرید سیمان

برای نوشتن نمونه قرارداد خرید و فروش سیمان باید مشخصات طرفین قرارداد ذکر شود. مشخصات دو طرف معامله شامل مواردی مثل نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، نشانی و تلفن است. اگر یکی از طرفین یا هردو طرف قرارداد، شخص حقوقی باشند؛ برای مشخصات باید نام شرکت، شماره ثبت، کد اقتصادی، نام نماینده امضاء کننده قرارداد و سمت ایشان در قرارداد نوشته شود.

مشخصات مورد معامله در فرم قرارداد خرید سیمان

در نمونه قرارداد خرید و فروش سیمان ، به‌طور معمول مورد معامله یا سیمان برای تأیید به خریدار نشان داده می‌شود و خریدار مطابق با نیاز خود، سیمان موردنظر را با ویژگی‌های لازم خریداری می‌کند و حق آزمایش بر روی سیمان را دارد و اگر سیمان همان چیزی نبود که بخاطر ویژگی‌های آن، خریداری انجام شده است؛ خریدار حق فسخ دارد.

بهتر است ملاک وزن کلینکرهای حمل شده، باسکول کارخانه سیمانی باشد که طرفین توافق می‌کنند.

قیمت سیمان در نمونه قرارداد خرید سیمان

در این بند، طرفین قرارداد، قیمت سیمان را توافق می‌کنند. در این نوع قراردادها، یکی از ارکانی که باید به‌صورت مشخص و واضح نوشته شود مبلغ قرارداد است و باید بعد از تنظیم صورت وضعیت و رسید، پرداخت شود. پرداخت قرارداد یا به صورت نقدی یا قسطی پرداخت انجام می‌شود. در اصل بعد از تحویل مقدارهای مشخص شده در هر بار، باید وجه پرداخت شود اما با توجه به خصوصی بودن قرارداد، امکان توافق طرفین طبق ماده 10 قانون مدنی وجود دارد.

شرایط و تعهدات طرفین قرارداد

بخشی ‌از تعهدات فروشنده و خریدار در قرارداد خرید سیمان شامل موارد ذیل است:

1- هزینه‌هایی مانند اجرای قوانین کار، بیمه‌های تامین اجتماعی، قوانین و آئین نامه‌های مربوط به مالیات و عوارض و …. که تا تاریخ عقد قرارداد رایج است، به عهده فروشنده است.

برای مثال فروشنده ضمن قرارداد خرید و فروش سیمان متعهد می‌شود که تمامی تدابیر لازم را انجام دهد تا از ورود هرگونه خسارات و آسیب به مصالح خریدار جلوگیری کند و چنانچه به علت سهل انگاری فروشنده خساراتی وارد شود باید جبران کند.

2- خریدار حق دارد خسارات وارد شده را که ناشی از بی‌توجهی فروشنده بوده است از صورت وضعیتی که در قرارداد خرید سیمان تنظیم شده است کسر کند.

3- هر زمان که براثر عمل فروشنده خسارتی به محل کار خریدار وارد شود؛ هزینه تعمیر و بازسازی تاسیسات موجود در محل یا خود محل با فروشنده است.

4- فروشنده ضمن قرارداد خرید سیمان متعهد می‌شود که موضوع پیمان را با رعایت الزامات و به طور دقیق به سرانجام برساند و به عبارت دیگر، به کارگاه یا مشتری تحویل دهد. در صورتی‌که فروشنده نتواند موضوع معامله یا همان سیمان را آن‌ طور که در نمونه قرارداد خرید و فروش سیمان نوشته شده به طرف دیگر قرارداد یا مشتری برساند؛ باید ضرر و خسارات خریدار را جبران کند.

بخش دیگر تعهدات طرفین

1- یکی دیگر از تعهدات مشتری در قرارداد خرید سیمان این است که فروشنده حق واگذاری موضوع پیمان را به شخص دیگری، تحت هیچ شرایطی ندارد؛ مگر این‌که به‌صورت کتبی با خریدار توافق کرده باشند‌.

2- ممکن است فروشنده متعهد شود آمار کلینکر ارسالی به محل کار خریدار را برای ایشان بطور هفتگی و ماهیانه ارسال کند.

3- ممکن است فروشنده متعهد شود که کلیه کلینکرهای تحویلی به خریدار از کلینکرهایی باشد که در موقع عقد قرارداد به مشتری نشان داده شده است و خریدار نیز تأیید کرده باشد.

4- در نمونه قرارداد خرید و فروش سیمان ، بارگیری و حمل موضوع قرارداد به عهده فروشنده است؛ مگر اینکه خلاف آن را توافق کنند.

5- اگر فروشنده سیمان را به خریدار تحویل دهد ولی خریدار مبلغ آن را نپردازد؛ فروشنده حق دارد که سیمان را از خریدار پس بگیرد و قرارداد را فسخ کند.

سایر موارد فسخ در قرارداد خرید سیمان

1- تاخیر در شروع عملیات بیشتر از تاریخ انقضاء قرارداد. به عبارت دیگر هریک از طرفین قرارداد خرید و فروش سیمان اگر در مورد تعهدات خود نسبت به زمانی که در قرارداد مشخص کرده‌اند؛ تاخیر انجام دهند. طرف دیگر معامله حق فسخ قرارداد را دارد.

2- اگر دستوراتی که لازم الاجراء هستند مانند رعایت مسائل ایمنی در هنگام حمل موضوع قرارداد یا همان سیمان، یا در هنگام تولید سیمان در محل کارخانه یا در زمان تحویل رعایت نشود و هرگونه خسارات جانی و مالی وارد شود؛ جبران ضرر و خسارات به عهده فروشنده است و خریدار هیچ‌گونه مسئولیتی در مقابل کارگران تحت پوشش فروشنده ندارد.

حل اختلاف در قرارداد خرید سیمان

شما می‌توانید مرجع حل اختلاف قرارداد خود را داوری یا دادگاه قرار دهید. در صورتی که مرجع حل اختلافی در قرارداد خود تعیین نکرده باشید باید به دادگاه مراجعه کنید مگرآنکه با هم توافق کنید که برای حل اختلاف به داور مراجعه شود.

نمونه قرارداد فروش سیمان صادراتی

نمونه قرارداد فروش سیمان صادراتی نیز مانند نمونه قرارداد فروش سیمان باید تمامی مواد و بندهای ذکر شده را مانند مشخصات طرفین قرارداد، نماینده آن‌ها (در صورت وجود)، تاریخ شروع و پایان قرارداد و مدت زمان آن داشته باشد. به دلیل اهمیت صادرات و واردات سیمان، قراردادها و معاملاتی که انجام می‌شود دارای اهمیت بسیاری هستند؛ در نتیجه در هنگام تنظیم قرارداد آن باید دقت بسیاری کرد.

پس از مشخصات طرفین، ماده ابتدایی در قرارداد فروش سیمان صادراتی ذکر موضوع قرارداد است

در بند دوم که مدت قرارداد است؛ باید زمان دقیق نوشته شود و مشخص شود که به‌طور روزانه، در حدود چند تن، باید به خریدار تحویل داده شود.

بند سوم قرارداد فروش سیمان صادراتی ، مبلغ قرارداد است که می‌توان آن را به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان و بندهای این قرارداد دانست و باید مبلغ و چگونگی پرداخت آن به‌خوبی در این بند مشخص شود.

خریدار به منظور تضمین خرید و پرداخت به موقع می‌تواند ضمانتی را به فروشنده تقدیم کند و این ضمانت می‌تواند سفته، چک یا ضمانت نامه بانکی باشد. در صورت تأخیر در پرداخت، فروشنده می‌تواند هزینه کلینر ارسالی را از محل ضمانت وصول کند.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *