کنفرانس سالانه انجمن حقوق ساخت اروپا (وین)

جمعه 7 اکتبر 2016 کنفرانس سال 2016 انجمن حقوق ساخت اروپا (وین) موضوع کنفرانس: استانداردها و حقوق ساخت برنامه کنفرانس در ماه مارس 2016 اعلام خواهد شد. آدرس اسمیل انجمن حقوق ساخت و مدیرین کسب و کار ساخت اتریش برای کسب اطلاعات بیشتر: contact@oegebau.at