انواع منازعات در صنعت ساخت و ساز

با توجه به ریسک­ها و پیچیدگی­های موجود در پروژه­ های ساختمانی و همینطور تضاد منافع طرف­های دخیل، احتمال ادعای خسارت در تمام مراحل پروژه وجود دارد. منازعات در صنعت ساخت­ و­ ساز بیشتر به مطالبه هزینه، ادعای خسارت ناشی از تاخیر یا اخلال در فرآیند طراحی یا ساخت یا مطالبات مربوط به جبران خسارت ناشی […]