باید و نبایدهایی در رابطه با ساخت و ساز

خبرگزاری میزان: ماده 100 قانون شهرداری‌ها نیز به کمیسیون‌هایی اشاره کرده است که از لحاظ صلاحیت محلی، به همه تخلفات ساختمانی واقع در محدوده قانونی و حریم هر شهر رسیدگی می‌کنند. در ادامه، با این کمیسیون و کارکرد آن آشنا می‌شویم. ساخت بدون پروانه ممنوع به گزارش خبرگزاری میزان، اگر عزم خود را جزم کرده‌اید […]