ایرادهای اساسی زنجیره ساخت و ساز در کشور/متغییر بودن ضوابط شهرسازی موجب تخریب ساختمانها زودتر از موعد می شود

عضو سازمان نظام مهندسی تهران با بیان اینکه زنجیره ساخت و ساز در کشور ایرادهای بسیاری دارد گفت:متغییر بودن ضوابط شهرسازی و اجازه ساخت و افزایش طبقات واحدها باعث می شود ساختمانی که هنوز عمر فیزیکی آن تمام نشده است، تخریب شود. مهدی روانشادنیا با تاکید بر اینکه زنجیره ساخت و ساز در کشور ایرادهای […]