تخريب 45 مورد ساخت و ساز غيرمجاز در شهر ری

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما؛ بخشدار قلعه نو با بيان اين که امروز بيش از 12 هکتار از اراضي کشاورزي آزادسازي شد،گفت: افراد سودجو اين زمين هاي کشاورزي را به قيمت ارزان از کشاورزان خريده و آن را به مراکز غيرمجاز پسماند تبديل کرده بودند. صادقي با تاکيد بر اين که در زمين هاي […]