ماجرای ثبت تخلفات متراژ غیر واقعی در اسناد رسمی

چندی است که برخی از خریداران بازارمسکن از بابت بروز یک تخلف جدید در بازار مسکن به شدت گلایه مند هستند. آنطور که این عده روایت می کنند گویا برخی تعمدا یا سهوا در محاسبه متراژ واحد مسکونی دراسناد رسمی ملک کم فروشی می کنند واین مساله باعث می شود که آنها درزمان انعقاد قرارداد […]

آشنایی با انواع تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز

تعریف تخلف ساختمانی: تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است و ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است و مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها ماده صد قانون […]