مرجع کامل قوانین و مقررات طرحهای عمرانی جلد اول( مقررات عمومی)

0

 

مرجع کامل قوانین و مقررات طرحهای عمرانی جلد اول( مقررات عمومی) اثر فرشادفر

ویژگی ها
ناشر: نوآور
مولف: محمدعلی فرشادفر
تعداد صفحات: ۴۲۴
قطع : وزیری
نوبت چاپ: دوم
سال چاپ : ۱۳۹۳
نوع چاپ : تک رنگ
نوع جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر
شرح DVD / CD : ندارد
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۰۵۶۴
وضعیت : منتشر شده
ناشر نوآور
کد کتاب ۷۳۱۹۳۲
وزن ۶۵۰ گرم

 

مرجع کامل قوانین و مقررات طرحهای عمرانی جلد اول( مقررات عمومی) اثر فرشادفر

شامل: عملیات بودجه ریزی – قانون برنامه  و بودجه – آئین‌نامه شورای فنی استان‌ها – اعتبارات نملک – دارایی‌های سرمایه‌ای – قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت – قانون محاسبات عمومی کشور – آئین‌نامه اموال دولتی – دستورالعمل حق بیمه قرارداد – سازمان حسابرسی – اوراق مشارکت و…


فهرست مطالب

پيشگفتار
طرحهاي عمراني و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰)
نمودار گردشي قانون بودجه كل كشور
نمودار سلسله مراتب بودجه در طرحهاي عمراني
طبقه‌بندي عمليات بودجه‌ريزي
الف) امور عمومي
ب) امور دفاعي
ج) امور اجتماعي
د) امور اقتصادي
فصل
برنامه
فعاليت جاري
طرح عمراني
اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي به تفكيك فصول
نمونه‌هايي از برنامه‌هاي زيرمجموعة فصول
طرحهاي عمراني و قانون  برنامه و بودجه
ماده (۱) قانون برنامه و بودجه
(تعاريف)
مواد (۲) و ( ۳) قانون برنامه و بودجه
(شوراي اقتصاد)
ماده (۵) قانون برنامه و بودجه
مواد (۷ )، (۹) و (۱۰) قانون برنامه و بودجه
لايحه قانوني راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ كل كشور مصوبه شماره ۲۲۳۲ د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۵۸
مواد (۱۱) الي (۱۵) قانون برنامه و بودجه
(بودجه كل كشور)
مواد (۱۷) الي ( ۲۰ ‌) قانون برنامه و بودجه
(بودجه كل كشور)
ماده (۲۱) قانون برنامه و بودجه
(اجراي طرحهاي عمراني)
ماده ‌(۲۲ ) قانون برنامه و بودجه
(اجراي طرحهاي عمراني)
مواد ‌(۲۴) و (۲۵) قانون برنامه و بودجه
(منابع مالي)
مواد ‌( ۲۸) الي (۳۰) قانون برنامه و بودجه
(تعهد و پرداخت اعتبار عمراني)
مصوبه شماره ۷۵۱۲۸ مورخ ۱۵/۲/۱۳۵۳
آيين‌نامه اجرايي تخصيص اعتبار بودجه عمومي دولت
ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه
مواد (۳۱) و (۳۲) قانون برنامه و بودجه
(تعهد و پرداخت اعتبار عمراني)
مواد (۳۴) الي (۳۷) قانون برنامه و بودجه
(نظارت)
گزارش پيشرفت عمليات پروژه‌هاي عمراني ملي
گزارش پيشرفت عمليات پروژه‌هاي عمراني ملي سال
مواد (۳۹) الي (۴۱) قانون برنامه و بودجه
(مقررات مختلف)
مواد (۴۸) و (۵۰) قانون برنامه و بودجه
(مقررات مختلف)
مصوبه شماره ۲۴۳۸ د مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب
لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت
آيين‌نامه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كارگروهاي تخصصي
بخش اول ـ كليات
بخش دوم ـ كارگروه برنامه‌ريزي تحول اداري
بخش سوم ـ كارگروه زيربنايي و عمران
بخش چهارم ـ كارگروه آب كشاورزي و منابع طبيعي
بخش پنجم ـ كارگروه صنعت و معدن
بخش ششم ـ كارگروه بهينه‌سازي مصرف سوخت
بخش هفتم ـ كارگروه شهرسازي و معماري
بخش هشتم ـ كارگروه آمايش و محيط زيست
بخش نهم ـ كارگروه گردشگري و ميراث فرهنگي
بخش دهم ـ كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري
بخش يازدهم ـ كارگروه توسعه صادرات
بخش دوازدهم ـ كارگروه پژوهش، آمار و فناوري اطلاعات
بخش سيزدهم ـ كارگروه آموزش و پرورش
بخش چهاردهم ـ كارگروه اجتماعي
بخش پانزدهم ـ كارگروه بهداشت، درمان و تأمين اجتماعي
بخش شانزدهم ـ كارگروه فرهنگ، هنر و تربيت بدني
بخش هفدهم ـ اعضاي كارگروه بانوان و جوانان
بخش هجدهم ـ كارگروه ساماندهي گلزار شهدا در استانها
آيين‌نامه نحوه كار شوراي فني استان
طرحهاي عمراني و لايحه قانوني واگذاري اختيارات فني به استانها
طرحهاي عمراني و دستورالعمل‌هاي تكميل فرمهاي موافقتنامه طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
نمودار طبقه‌بندي اقتصادي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرحهاي عمراني)
طبقه‌بندي اقتصادي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
دستورالعمل طبقه‌بندي اقتصادي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
موضوع نظام جديد بودجه‌ريزي مرداد ماه ۱۳۸۱
۱- دارايي‌هاي ثابت (۱۱۰۰۰۰)
۲- موجودي انبار (۱۲۰۰۰۰)
۳- اقلام گرانبها (۱۳۰۰۰۰)
۴- دارايي‌هاي توليد نشده (۲۰۰۰۰۰)
راهنماي طبقه‌بندي هزينه‌ها (شرح مواد هزينه) (اعتبارات جاري)
آئين‌نامه استانداردهاي اجرائي طرحهاي عمراني
قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور
دستورالعمل نظارت بر اجراي ماده ۳ قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
«نظام فني و اجرايي كشور»
آيين‌نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي
طرحهاي عمراني و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (۶) و (۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده (۲۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده (۳۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
آيين‌نامه اجرايي ماده (۳۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»
ماده (۳۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده (۳۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (۴۱) و (۴۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (۴۴)، (۴۵) و (۴۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (۶۱) و (۶۳) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (۶۵)، (۶۸) و (۶۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
آيين‌نامه اجرايي ماده (۶۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده (۷۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (۷۸) و (۸۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده (۷۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:
ماده (۸۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:
آيين‌نامه اجراي ماده (۸۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (۸۲)، (۸۳) و (۸۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
مواد (۸۹) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
آيين‌نامه اجرايي بند «الف» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور
مواد (۱۰۳) و (۱۰۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
قانون تشكيل هيأت‌هاي امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوبه شماره ۳۸۶/دش مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۸
قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۹
مصوبه شماره ۳۲۴۸۲/ت ۲۳۰۲۰ هـ مورخ ۱۴/۳/۱۳۸۰ موضوع ماده (۱۰) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي
ماده (۱۰۷) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
طرحهاي عمراني و قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
«آيين‌نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۷»
دستورالعمل حسابداري موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ
آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشورـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
“آيين‌نامه تضمين براي معاملات دولتي”
طرحهاي عمراني و آيين‌نامه اموال دولتي
تصويب‌نامه در خصوص تعيين نماينده ويژه رئيس جمهور
براي ارجاع اختلافهاي ناشي از اجرا يا تفسير قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني به شوراي عالي فني سازمان برنامه و بودجه
لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري
مصوبه شماره ۴۰۳۵۸/ت ۲۵۶۱۷ هـ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۰ موضوع كاركناني كه در قالب طرحهاي عمراني، مطالعاتي و قراردادهاي خدماتي به صورت خريد خدمت با دستگاه‌ها همكاري مي‌نمايند.
بند «ب» ماده (۱۰۴) قانون استخدام كشوري مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵
ماده (۸۷)، (۱۵۴) و (۱۸۱) قانون كار
مواد (۱۲) و (۱۹) قانون مدني
طرحهاي عمراني و قانون محاسبات عمومي كشور
ماده (۱) قانون محاسبات عمومي كشور
مواد (۶) الي (۸) قانون محاسبات عمومي كشور
دستورالعمل اجرايي مربوط به ديون بلامحل موضوع ماده (۸) محاسبات عمومي كشور
مواد (۹) الي (۱۴) قانون محاسبات عمومي كشور
مواد (۱۸) الي (۳۶) قانون محاسبات عمومي كشور
مصوبه شماره ۸۱۲۷۸/ت مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۷ موضوع آيين‌نامه اجرايي ماده (۳۶) قانون محاسبات عمومي كشور
مواد (۳۷) الي (۳۹) قانون محاسبات عمومي كشور
(درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار)
ماده (۵۰) قانون محاسبات عمومي كشور
(هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها)
مواد (۵۲) الي (۶۲) قانون محاسبات عمومي كشور
(هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها)
آيين‌نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه‌گردان‌هاي موضوع ماده (۵۴) قانون محاسبات عمومي كشور
ماده (۵۵) قانون محاسبات عمومي كشور
مواد (۵۶) الي (۶۲) قانون محاسبات عمومي كشور
ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومي كشور
(هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها)
مواد (۶۵) و (۷۲) قانون محاسبات عمومي كشور
(هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها)
ماده (۷۴) قانون محاسبات عمومي كشور
(هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها)
آيين‌نامه موضوع ماده (۷۴) قانون محاسبات عمومي كشور
مواد (۷۵) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور
مواد (۹۰) الي (۹۴) قانون محاسبات عمومي كشور
(نظارت مالي)
ماده (۹۵) قانون محاسبات عمومي كشور
بخشنامه ۱۵۵۱۳/۵۹۱۷۵/۵۳ مورخ ۱۱/۵/۱۳۶۸
دستورالعمل تبصره (۴) ماده (۹۵) قانون محاسبات كشور
مواد (۹۶) و (۹۷) قانون محاسبات عمومي كشور
(تنظيم حساب و تفريغ بودجه)
دستورالعمل اجرايي ماده (۹۷) قانون محاسبات عمومي كشور
مواد (۹۹) الي (۱۰۲) قانون محاسبات عمومي كشور
(تنظيم حساب و تفريغ بودجه)
ماده (۱۰۵) قانون محاسبات عمومي كشور
مواد (۱۰۶)، (۱۱۳)، (۱۲۲) و (۱۲۴) قانون محاسبات عمومي كشور
طرحهاي عمراني و قانون ديوان محاسبات كشور
مواد (۱) الي (۷) قانون ديوان محاسبات كشور
مواد (۲۳) الي (۲۶) قانون ديوان محاسبات كشور
مواد (۲۸) الي (۳۷) قانون ديوان محاسبات كشور
ماده (۳۹) قانون ديوان محاسبات كشور
ماده (۴۴) قانون ديوان محاسبات كشور
«طرحهاي عمراني و قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مستثني هستند»
قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات دولت مستثني هستند مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۶۴
مصوبه شماره ۴۱۳۰ مورخ ۲۸/۲/۱۳۶۵
«آيين‌نامه اجرايي بند «م» قانون نحوه هزينه كردن اعتبارات مصوب ۶/۱۱/۱۳۶۴»
دستورالعمل حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب)
فصل اول ـ مواد قانوني
فصل دوم ـ طبقه‌بندي قراردادها
فصل سوم ـ نحوه احتساب جرائم قراردادهاي پيمانكاري
فصل چهارم ـ وظايف واگذارندگان كار، پيمانكاران و سازمان تأمين اجتماعي
فصل پنجم ـ فصل حساب قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور و نحوه صدور آن
فصل ششم ـ پيگيري وصول مطالبات و ارسال آمارهاي مربوطه
بخشنامه به وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي
طرحهاي عمراني و سازمان حسابرسي
مواد (۶) و (۷) اساسنامه سازمان حسابرسي
(موضوع، وظايف و اختيارات)
طرحهاي عمراني و قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
مواد (۷)، (۱۰)، (۱۲) و (۱۳) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۲) اصلاحي قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت، مصوب ۱۳۷۹
آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۳) قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت
طرحهاي عمراني و قانون تفريغ بودجه  سالهاي پس از انقلاب
«طرحهاي عمراني و قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب»
مواد (۱ ) و (۲) قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب»
ماده (۴) و بند «۴» قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب»
طرحهاي عمراني و آيين‌نامه مستندسازي  اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي
آيين‌نامه مستندسازي اموال غيرمنقول دستگاه‌هاي اجرايي
مواد (۱۲۸) و (۱۳۲) قانون محاسبات عمومي كشور
آيين‌نامه افتتاح اعتبار اسناد موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومي كشور
رعايت ضوابط فني، حقوقي و قراردادي در پروژه‌هاي عمراني
طرحهاي عمراني و تبصره‌هاي قوانين بودجه سنواتي
تبصره (۳۸) قانون بودجه سال ۱۳۵۲
ضوابط مربوط به تغيير در اعتبار مواد هزينه طرحهاي عمراني
تبصره (۵۹) قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴
تعيين اعتبارات ارزي دستگاه‌هاي اجرايي
تبصره (۶۷) قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴
تأييد پرداخت بهاي خريد زمين از محل اعتبارات مصوب در بودجه عمومي دولت
تبصره (۶۸) قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ موضوع پيشنهاد سازمان برنامه و تأييد شوراي اقتصاد جهت افزايش سرمايه دولت در بانك‌هاي تخصصي از محل تمام يا قسمتي از اعتبارات عمراني كه به صورت وام پرداخت شده است.
تبصره (۶۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۵
مشاركت در تنظيم دستورالعمل تبصره (۶۷) قانون بودجه سال ۱۳۵۵ (نظارت مالي)
تبصره (۵۵) قانون بودجه سال ۱۳۵۷
ابلاغ نقل و انتقال اعتبارات جاري وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و طرحهاي خاص ناحيه‌اي و طرحهاي منطقه‌اي ناشي از تغيير تقسيمات كشوري به مقامات محلي
تبصره (۳۳) قانون بودجه كل كشور سال ۱۳۵۸
تبصره (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۹
تسويه حساب برنامه‌هاي عمراني گذشته تا پايان برنامه چهارم و انجام اقدامات قانوني لازم در زمينه متخلفان از حكم مندرج در تبصره (۴۰) قانون بودجه ۱۳۵۹
بند «ت» تبصره (۴۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۹
پيشنهاد ضوابط براي تنظيم و تكميل اسناد ناقص و رفع واخواهي از اسناد واخواهي شده و مميزي برنامه‌هاي عمراني گذشته تا پايان برنامه عمراني چهارم
جلوگيري از اجراي كارها به روش اماني
ضوابط اجرايي كارهاي اماني در طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي استاني
دستورالعمل تنظيم اسناد و مدارك قراردادهاي مهندسان مشاور و پيمان‌هاي پيمانكاران
وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
دستورالعمل ارسال اسناد و مدارك پيمان در قالب لوح‌هاي رايانه‌اي
عدم پيش‌بيني وسيله نقليه در اسناد و مدارك پيمان
رسيدگي به صورت وضعيتهاي قطعي از طريق استفاده از كارشناسان دستگاه اجرايي ذيربط
اهداف كمي طرح مبتني بر اهداف كمي برنامه
آيين‌نامه اختصاص شناسه ملي به كليه اشخاص حقوقي ايراني
دستورالعمل اصلاحي تهيه و پيشنهاد لوايح و تصويب‌نامه‌ها و دفاع حقوقي از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران
آيين‌نامه مقررات حمايتي دولت براي صادرات خدمات فني و مهندسي
منابع و مآخذ

 

 

 

Share.

About Author

Leave A Reply