ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان اعلام شد

0

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، فرزانه صادق مالواجرد، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با ارسال نامه‌ای‌ به رییس سازمان بهزیستی، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، برای افراد دارای معلولیت را اعلام کرد.

در متن این نامه، خطاب به قبادی‌دانا، ریاست سازمان بهزیستی کشور آمده است:

به استحضار می‌رساند شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در چارچوب مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی و با تاکید بر رعایت مواد ۲، ۳، ۴، ۵ این قانون، همچنین پیرو بند ۶ مصوبه مورخ ۲۲ آذرماه ۱۳۷۸ شورای‌عالی در خصوص ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت، در جلسه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸ خود، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با بازنگری مصوبه یادشده و پیوست آن را به شرح زیر و ضوابط ضمیمه تصویب کرد.

۱- رعایت این مصوبه برای کلیه مراجع، تهیه، بررسی، تصویب، نظارت، صدور پروانه، اجرا در تمامی طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی الزامی است.

۲- در اجرای ماده ۴ قانون “تاسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری” و ماده ۴۲ آیین‌نامه “نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی”، اعضای سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان موظف به رعایت ضوابط پیوست  در تمام زمینه‌های خدمات مهندسی از قبیل طراحی، نظارت، اجرا، بهره برداری و نگهداری هستند. مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط پیوست و حسن انجام این مصوبه بر عهده سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است.

۳- دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی موظف‌به رعایت ضوابط پیوست در تمام زمینه‌های خدمات مهندسی از قبیل طراحی، نظارت، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری هستند. مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط پیوست و حسن انجام این مصوبه بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

۴- مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر دستگاه‌های مسئول در جهت ترویج ضوابط مجموعه پیوست، ارتقاء دانش حرفه‌ای و کسب مهارت فنی نسبت به ایجاد زمینه لازم برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی-حرفه ای برای جامعه مهندسی، دست‌اندرکاران موضوع، مهندسان مشاور، پیمانکاران و … و همچنین آموزش همگانی اقدام کنند.

۵- دبیرخانه شورای‌عالی با همکاری سازمان بهزیستی اقدامات لازم را به منظور فرهنگ‌سازی و آگاهی عمومی در زمینه مناسب‌سازی محیط برای افراد دارای معلولیت و برابری فرصت‌ها برای حضور آنان در جامعه از طریق برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، گنجاندن برنامه‌های درسی مرتبط توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمان‌ها و مؤسسانی که با امر آموزش نیروی انسانی در سطوح مختلف ارتباط دارند انجام دهد .

Share.

About Author

Leave A Reply