تخريب ۴۵ مورد ساخت و ساز غيرمجاز در شهر ری

0

به گزارش خبرگزاري صدا و سيما؛ بخشدار قلعه نو با بيان اين که امروز بيش از ۱۲ هکتار از اراضي کشاورزي آزادسازي شد،گفت: افراد سودجو اين زمين هاي کشاورزي را به قيمت ارزان از کشاورزان خريده و آن را به مراکز غيرمجاز پسماند تبديل کرده بودند.

صادقي با تاکيد بر اين که در زمين هاي کشاورزي صرفا بايد کار کشاورزي انجام شود،گفت: ما اعلام کرده ايم افرادي که زمين­شان کوچک است و نمي توانند کار کشاورزي انجام دهند از طريق بخشداري و جهادکشاورزي براي دريافت مجوز ساخت گلخانه هاي کوچک اقدام کنند.

وي خاطرنشان کرد: به خاطر شرايطي که اکنون در زمان آباد به وجود آمده است،خاک،آب و هوا آلوده شده و مردم به خاطر پسماندهايي که به طور غيرقانوني و قارچ گونه در اين روستا به وجود آمده است شکايت کرده اند و ما نيز بر اساس وظيفه قانوني خود براي تخريب ساخت و سازهاي غيرمجاز ورود کرديم.

رئيس اداره جهاد کشاورزي شهرستان ري نيز گفت: ۴۵ حکم تخريب ساخت و ساز غيرمجاز در راستاي اجراي قانون حفظ کاربري زمين­هاي کشاورزي با همکاري فرمانداري ري،بخشداري قلعه نو و نيروي انتظامي به اجرا درآمد.

عباسي ضمن اين که از کشاورزان خواست زمين هاي خود را با قيمت پايين به افراد سودجو نفروشند،تصريح کرد: هرگونه تغيير کاربري بايد از طريق جهادکشاورزي و در راستاي کميسيون تبصره ۱ ماده ۱ يا تبصره ۱ ماده ۴ و دريافت مجوزهاي قانوني انجام شود در غير اين صورت ساخت و سازهاي غيرمجاز قطعا تخريب و متخلفان به دادگاه معرفي خواهند شد.

Share.

About Author

Leave A Reply