اساتید

جولیان بیلی

جولیان بیلی استاد حقوق است و سالها در زمینه داوری بین المللی و حقوق ساخت…


قراردادهای ساخت و ساز
دوره های آموزشی